Тоормосны хүрд

  • Brake drum for passenger car

    Суудлын автомашины тоормосны хүрд

    Зарим тээврийн хэрэгсэлд тоормосны хүрд болон тоормосны гутлаар ажилладаг хүрд тоормосны систем байдаг. Санта тоормос нь бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэлд тоормосны хүрд санал болгож болно. Материалыг хатуу хянаж, чичиргээнээс зайлсхийхийн тулд тоормосны хүрд сайн тэнцвэртэй байна.